Home

Park Forum

Geeft richting aan ondernemen

Centraal in de Brainport-regio ligt bedrijventerrein Park Forum. Dit bedrijventerrein wordt aan de westzijde van Meerhoven ontwikkeld. Eindhoven Airport, kantoren-/bedrijvenlocatie Flight Forum, en een 60 ha. groot park (Meerland) liggen op een steenworp afstand. Bovendien ligt Park Forum vlakbij de aansluiting op de snelweg (A2)

Parkmanagement voor een duurzaam bedrijventerrein

Park Forum is een duurzaam bedrijventerrein voor woonvriendelijke bedrijvigheid. een plek voor ondernemers die nu bewust een keuze willen maken voor de lange termijn. Om te garanderen dat Park Forum over een aantal jaren nog steeds een keuze voor de toekomst is, wordt parkmanagement uitgevoerd. ‘Onbetaald profiteren’ wordt voorkomen, door deel- name aan parkmanagement op te nemen in de akte van levering.

 

De stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Park Forum draagt zorg voor de uitvoering van het parkmanagement. De stichting biedt u een basispakket parkmanagement aan, uit een aantal diensten op het gebied van veiligheid, service en onderhoud. De gezamenlijke inkoop van deze diensten levert u een aantal collectieve kostenvoordelen op.

Park Forum West

Dit gebied is gereserveerd voor reguliere gemengde bedrijvigheid en geschikt voor middelgrote tot grote regionale bedrijven, milieucategorie 2 en 3 met een vrijstelling voor categorie 4 onder bepaalde voorwaarden; Er is ruimte voor ca.100 kavels van 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Park Forum Zuid

 

Park Forum Zuid geeft richting aan ondernemend wonen. Het is de plek waar woon- en werkfuncties vloeiend in elkaar overgaan. Park Forum Zuid grenst aan het woongebied Waterrijk en is ruimte voor ca. 50 kavels verdeeld over ongeveer 4 hectare. Woonvriendelijke bedrijven in milieucategorie 1 en 2 kunnen zich hier vestigen.

 

 

 

Basispakket parkmanagement:

• onderhoud en beheer private terreinen (zichtzijde)

• collectieve beveiliging

• aanwezigheid van parkmanager

• bewegwijzering

• milieuscan

Basispakket parkmangement:

 

• onderhoud en beheer private terreinen (zichtzijde)

• collectieve beveiliging

• aanwezigheid van parkmanager

• bewegwijzering

• milieuscan

Copyright © All Rights Reserved